Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

35 rivejä
4.3 KiB

{
"@metadata": {
"authors": [
"පසිඳු කාවින්ද",
"DCLXVI",
"StanProg",
"Vlad5250"
]
},
"apihelp-commentblock-description": "Приложението за блокиране коментари позволява блокиране на потребител от коментиране след като попълните следните параметри: CommentID.",
"apihelp-commentblock-summary": "Приложението за блокиране коментари позволява блокиране на потребител от коментиране след като попълните следните параметри: CommentID.",
"apihelp-commentdelete-description": "Приложението за изтриване коментари позволява изтриване на коментар след като попълните следните параметри: CommentID.",
"apihelp-commentdelete-summary": "Приложението за изтриване коментари позволява изтриване на коментар след като попълните следните параметри: CommentID.",
"apihelp-commentlatestid-description": "Приложението за идентификатори на най-нови коментари позволява получаване на идентификатори на най-новите коментари след като попълните следните параметри: pageID.",
"apihelp-commentlatestid-summary": "Приложението за идентификатори на най-нови коментари позволява получаване на идентификатори на най-новите коментари след като попълните следните параметри: pageID.",
"apihelp-commentlist-description": "Приложението за списък на коментари за получаване на повече коментари; дава ги в извод в облик на списък, след като попълните следните параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
"apihelp-commentlist-summary": "Приложението за списък на коментари за получаване на повече коментари; дава ги в извод в облик на списък, след като попълните следните параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
"apihelp-commentsubmit-description": "Приложението за изпращане коментари позволява изпращане/публикуване на коментар след като попълните следните параметри: pageID, parentID, commentText.",
"apihelp-commentsubmit-summary": "Приложението за изпращане коментари позволява изпращане/публикуване на коментар след като попълните следните параметри: pageID, parentID, commentText.",
"apihelp-commentvote-description": "Приложението за гласуване на коментари позволява гласуване за коментар след като попълните следните параметри: commentID, voteValue.",
"apihelp-commentvote-summary": "Приложението за гласуване на коментари позволява гласуване за коментар след като попълните следните параметри: commentID, voteValue.",
"comments-comment": "Коментар",
"comments-loading": "Зареждане...",
"comments-cancel-reply": "Отказ",
"comments-sort-by-date": "Сортиране по дата",
"comments-you": "Вие",
"comments-reply": "Отговор",
"comments-score-text": "Точки",
"comments-ignore-unblock": "Отблокиране",
"comments-ignore-cancel": "Отказ",
"right-comment": "Изпращане на коментари",
"right-commentadmin": "Управление на потребителски коментари",
"right-commentlinks": "Използване на външни препратки в коментарите",
"right-comment-delete-own": "Изтриване на собствени коментари"
}