Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

35 lines
4.3 KiB

3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
 1. {
 2. "@metadata": {
 3. "authors": [
 4. "පසිඳු කාවින්ද",
 5. "DCLXVI",
 6. "StanProg",
 7. "Vlad5250"
 8. ]
 9. },
 10. "apihelp-commentblock-description": "Приложението за блокиране коментари позволява блокиране на потребител от коментиране след като попълните следните параметри: CommentID.",
 11. "apihelp-commentblock-summary": "Приложението за блокиране коментари позволява блокиране на потребител от коментиране след като попълните следните параметри: CommentID.",
 12. "apihelp-commentdelete-description": "Приложението за изтриване коментари позволява изтриване на коментар след като попълните следните параметри: CommentID.",
 13. "apihelp-commentdelete-summary": "Приложението за изтриване коментари позволява изтриване на коментар след като попълните следните параметри: CommentID.",
 14. "apihelp-commentlatestid-description": "Приложението за идентификатори на най-нови коментари позволява получаване на идентификатори на най-новите коментари след като попълните следните параметри: pageID.",
 15. "apihelp-commentlatestid-summary": "Приложението за идентификатори на най-нови коментари позволява получаване на идентификатори на най-новите коментари след като попълните следните параметри: pageID.",
 16. "apihelp-commentlist-description": "Приложението за списък на коментари за получаване на повече коментари; дава ги в извод в облик на списък, след като попълните следните параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
 17. "apihelp-commentlist-summary": "Приложението за списък на коментари за получаване на повече коментари; дава ги в извод в облик на списък, след като попълните следните параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
 18. "apihelp-commentsubmit-description": "Приложението за изпращане коментари позволява изпращане/публикуване на коментар след като попълните следните параметри: pageID, parentID, commentText.",
 19. "apihelp-commentsubmit-summary": "Приложението за изпращане коментари позволява изпращане/публикуване на коментар след като попълните следните параметри: pageID, parentID, commentText.",
 20. "apihelp-commentvote-description": "Приложението за гласуване на коментари позволява гласуване за коментар след като попълните следните параметри: commentID, voteValue.",
 21. "apihelp-commentvote-summary": "Приложението за гласуване на коментари позволява гласуване за коментар след като попълните следните параметри: commentID, voteValue.",
 22. "comments-comment": "Коментар",
 23. "comments-loading": "Зареждане...",
 24. "comments-cancel-reply": "Отказ",
 25. "comments-sort-by-date": "Сортиране по дата",
 26. "comments-you": "Вие",
 27. "comments-reply": "Отговор",
 28. "comments-score-text": "Точки",
 29. "comments-ignore-unblock": "Отблокиране",
 30. "comments-ignore-cancel": "Отказ",
 31. "right-comment": "Изпращане на коментари",
 32. "right-commentadmin": "Управление на потребителски коментари",
 33. "right-commentlinks": "Използване на външни препратки в коментарите",
 34. "right-comment-delete-own": "Изтриване на собствени коментари"
 35. }