Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

72 lines
4.0 KiB

{
"@metadata": {
"authors": [
"Jacenty359",
"Odie2",
"Chrumps",
"Woytecr",
"Railfail536",
"Kpalion"
]
},
"comments-comment": "Komentarz",
"comments-desc": "Dodaje tag <code>&lt;comments&gt;</code> (komentarzy), który umożliwia komentowanie na stronach",
"comments-db-locked": "<h3>Dodawanie komentarzy</h3>Baza danych jest zablokowana z powodu rutynowej konserwacji. Prosimy spróbować ponownie później!",
"comments-voted-label": "Zagłosowało",
"comments-loading": "Ładowanie…",
"comments-auto-refresher-enable": "Włącz automatyczne odświeżanie komentarzy",
"comments-auto-refresher-pause": "Wstrzymaj automatyczne odświeżanie komentarzy",
"comments-reply-to": "Odpowiedz {{GENDER:$2|$1}}",
"comments-cancel-reply": "Anuluj",
"comments-block-warning-anon": "Naprawdę chcesz ciągle ignorować komentarze od tego anonimowego użytkownika (adres IP)?",
"comments-block-warning-user": "Naprawdę chcesz ciągle ignorować wszystkie komentarze od użytkownika $1?",
"comments-delete-warning": "Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?",
"comments-sort-by-date": "Sortuj według daty",
"comments-sort-by-score": "Sortuj według wyników",
"comments-show-comment-link": "Pokaż komentarz",
"comments-manage-blocklist-link": "Zarządzaj listą ignorowanych",
"comments-ignore-message": "Ignorujesz autora tego komentarza",
"comments-you": "Ty",
"comments-reply": "Odpowiedź",
"comments-login-required": "Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz",
"comments-not-allowed": "Nie możesz publikować komentarzy.",
"comments-post": "Prześlij komentarz",
"comments-submit": "Dodaj komentarz",
"comments-score-text": "Wynik",
"comments-permalink": "Stałe łącze",
"comments-delete-link": "Usuń komentarz",
"comments-anon-name": "Anonim",
"comments-anon-message": "{{SITENAME}} przyjmuje z zadowoleniem <b>wszystkie komentarze</b>. Jeśli nie chcesz być anonimowy, <a href=\"$1\">zarejestruj się</a> lub <a href=\"$2\">zaloguj</a>.",
"comments-links-are-forbidden": "Linki zewnętrzne w komentarzach są zabronione!",
"comments-is-spam": "Wysłany tekst komentarza został zinterpretowany jako spam.",
"comments-ignore-item": "<a href=\"$1\">$2</a>, na $3 <a href=\"$4\">(odblokuj)</a>",
"comments-ignore-no-users": "Brak obecnie zablokowanych użytkowników.",
"comments-ignore-remove-message": "Czy na pewno chcesz odblokować komentarze użytkownika <b>$1</b>?",
"comments-ignore-unblock": "Odblokuj",
"comments-ignore-cancel": "Anuluj",
"comments-ignore-title": "Lista ignorowanych komentarzy",
"commentignorelist": "Lista ignorowanych komentarzy",
"log-name-comments": "Rejestr komentarzy",
"log-description-comments": "To jest rejestr komentarzy.",
"logentry-comments-add": "$1 {{GENDER:$2|opublikował|opublikowała}} nowy komentarz na stronie „$3”",
"logentry-comments-delete": "$1 {{GENDER:$2|usunął|usunęła}} komentarz #$4 na stronie „$3”",
"comments-time-ago": "$1 temu",
"comments-time-months": "{{PLURAL:$1|jeden miesiąc|$1 miesiące}}",
"comments-time-days": "{{PLURAL:$1|dzień|$1 dni}}",
"comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|godzina|$1 godzin}}",
"comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|minuta|$1 minut}}",
"comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|sekunda|$1 sekund}}",
"log-show-hide-comments": "$1 rejestr komentarzy",
"logeventslist-comments-log": "Rejestr komentarzy",
"group-commentadmin": "Komentarz administratorów",
"group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|komentarz administratora}}",
"grouppage-commentadmin": "{{ns:project}}:Komentarz administratorów",
"action-comment": "publikowania komentarzy",
"right-comment": "Publikowanie komentarzy",
"action-commentadmin": "administrowania komentarzy opublikowanych przez użytkownika",
"right-commentadmin": "Administrowanie komentarzy opublikowanych przez użytkownika",
"action-commentlinks": "używania linków zewnętrznych w komentarzach",
"right-commentlinks": "Używanie linków zewnętrznych w komentarzach",
"action-comment-delete-own": "usuwania własnych komentarzy",
"right-comment-delete-own": "Usuwanie własnych komentarzy"
}