Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

72 lines
4.0 KiB

4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
 1. {
 2. "@metadata": {
 3. "authors": [
 4. "Jacenty359",
 5. "Odie2",
 6. "Chrumps",
 7. "Woytecr",
 8. "Railfail536",
 9. "Kpalion"
 10. ]
 11. },
 12. "comments-comment": "Komentarz",
 13. "comments-desc": "Dodaje tag <code>&lt;comments&gt;</code> (komentarzy), który umożliwia komentowanie na stronach",
 14. "comments-db-locked": "<h3>Dodawanie komentarzy</h3>Baza danych jest zablokowana z powodu rutynowej konserwacji. Prosimy spróbować ponownie później!",
 15. "comments-voted-label": "Zagłosowało",
 16. "comments-loading": "Ładowanie…",
 17. "comments-auto-refresher-enable": "Włącz automatyczne odświeżanie komentarzy",
 18. "comments-auto-refresher-pause": "Wstrzymaj automatyczne odświeżanie komentarzy",
 19. "comments-reply-to": "Odpowiedz {{GENDER:$2|$1}}",
 20. "comments-cancel-reply": "Anuluj",
 21. "comments-block-warning-anon": "Naprawdę chcesz ciągle ignorować komentarze od tego anonimowego użytkownika (adres IP)?",
 22. "comments-block-warning-user": "Naprawdę chcesz ciągle ignorować wszystkie komentarze od użytkownika $1?",
 23. "comments-delete-warning": "Czy na pewno chcesz usunąć ten komentarz?",
 24. "comments-sort-by-date": "Sortuj według daty",
 25. "comments-sort-by-score": "Sortuj według wyników",
 26. "comments-show-comment-link": "Pokaż komentarz",
 27. "comments-manage-blocklist-link": "Zarządzaj listą ignorowanych",
 28. "comments-ignore-message": "Ignorujesz autora tego komentarza",
 29. "comments-you": "Ty",
 30. "comments-reply": "Odpowiedź",
 31. "comments-login-required": "Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz",
 32. "comments-not-allowed": "Nie możesz publikować komentarzy.",
 33. "comments-post": "Prześlij komentarz",
 34. "comments-submit": "Dodaj komentarz",
 35. "comments-score-text": "Wynik",
 36. "comments-permalink": "Stałe łącze",
 37. "comments-delete-link": "Usuń komentarz",
 38. "comments-anon-name": "Anonim",
 39. "comments-anon-message": "{{SITENAME}} przyjmuje z zadowoleniem <b>wszystkie komentarze</b>. Jeśli nie chcesz być anonimowy, <a href=\"$1\">zarejestruj się</a> lub <a href=\"$2\">zaloguj</a>.",
 40. "comments-links-are-forbidden": "Linki zewnętrzne w komentarzach są zabronione!",
 41. "comments-is-spam": "Wysłany tekst komentarza został zinterpretowany jako spam.",
 42. "comments-ignore-item": "<a href=\"$1\">$2</a>, na $3 <a href=\"$4\">(odblokuj)</a>",
 43. "comments-ignore-no-users": "Brak obecnie zablokowanych użytkowników.",
 44. "comments-ignore-remove-message": "Czy na pewno chcesz odblokować komentarze użytkownika <b>$1</b>?",
 45. "comments-ignore-unblock": "Odblokuj",
 46. "comments-ignore-cancel": "Anuluj",
 47. "comments-ignore-title": "Lista ignorowanych komentarzy",
 48. "commentignorelist": "Lista ignorowanych komentarzy",
 49. "log-name-comments": "Rejestr komentarzy",
 50. "log-description-comments": "To jest rejestr komentarzy.",
 51. "logentry-comments-add": "$1 {{GENDER:$2|opublikował|opublikowała}} nowy komentarz na stronie „$3”",
 52. "logentry-comments-delete": "$1 {{GENDER:$2|usunął|usunęła}} komentarz #$4 na stronie „$3”",
 53. "comments-time-ago": "$1 temu",
 54. "comments-time-months": "{{PLURAL:$1|jeden miesiąc|$1 miesiące}}",
 55. "comments-time-days": "{{PLURAL:$1|dzień|$1 dni}}",
 56. "comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|godzina|$1 godzin}}",
 57. "comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|minuta|$1 minut}}",
 58. "comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|sekunda|$1 sekund}}",
 59. "log-show-hide-comments": "$1 rejestr komentarzy",
 60. "logeventslist-comments-log": "Rejestr komentarzy",
 61. "group-commentadmin": "Komentarz administratorów",
 62. "group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|komentarz administratora}}",
 63. "grouppage-commentadmin": "{{ns:project}}:Komentarz administratorów",
 64. "action-comment": "publikowania komentarzy",
 65. "right-comment": "Publikowanie komentarzy",
 66. "action-commentadmin": "administrowania komentarzy opublikowanych przez użytkownika",
 67. "right-commentadmin": "Administrowanie komentarzy opublikowanych przez użytkownika",
 68. "action-commentlinks": "używania linków zewnętrznych w komentarzach",
 69. "right-commentlinks": "Używanie linków zewnętrznych w komentarzach",
 70. "action-comment-delete-own": "usuwania własnych komentarzy",
 71. "right-comment-delete-own": "Usuwanie własnych komentarzy"
 72. }