Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

89 lines
6.8 KiB

{
"@metadata": {
"authors": [
"Jopparn",
"Tobulos1",
"WikiPhoenix",
"Lokal Profil"
]
},
"apihelp-commentblock-description": "API:et commentblock gör det möjligt att blockera en användare från kommentaren den kommer ifrån efter att följande parametrar fylls i: CommentID",
"apihelp-commentblock-summary": "API:et commentblock gör det möjligt att blockera en användare från kommentaren den kommer ifrån efter att följande parametrar fylls i: CommentID.",
"apihelp-commentdelete-description": "API:et commentdelete gör det möjligt att radera en kommentar efter att följande parametrar fylls i: CommentID",
"apihelp-commentdelete-summary": "API:et commentdelete gör det möjligt att radera en kommentar efter att följande parametrar fylls i: CommentID.",
"apihelp-commentlatestid-description": "API:et commentlatestID gör det möjligt att hämta senaste kommentar-ID efter att följande parametrar fylls i: pageID",
"apihelp-commentlatestid-summary": "API:et commentlatestID gör det möjligt att hämta senaste kommentar-ID efter att följande parametrar fylls i: pageID",
"apihelp-commentlist-description": "API:et commentlist gör det möjligt att hämta flera kommentarer och matar ut dem som en lista efter att följande parametrar fylls i: pageID, order, pagerPage och showForm.",
"apihelp-commentlist-summary": "API:et commentlist gör det möjligt att hämta flera kommentarer och matar ut dem som en lista efter att följande parametrar fylls i: pageID, order, pagerPage och showForm.",
"apihelp-commentsubmit-description": "API:et commentsubmit gör det möjligt att skicka en kommentar efter att följande parametrar fylls i: pageID, parentID, commentText.",
"apihelp-commentsubmit-summary": "API:et commentsubmit gör det möjligt att skicka en kommentar efter att följande parametrar fylls i: pageID, parentID, commentText.",
"apihelp-commentvote-description": "API:et commentvote gör det möjligt att rösta på en kommentar efter att följande parametrar fylls i: pageID, parentID, commentText.",
"apihelp-commentvote-summary": "API:et commentvote gör det möjligt att rösta på en kommentar efter att följande parametrar fylls i: commentID, voteValue.",
"apihelp-commentblock-param-commentID": "Kommentar-ID för användarens kommentar som ska blockeras",
"apihelp-commentdelete-param-commentID": "Kommentar-ID för kommentaren att radera",
"apihelp-commentlatestid-param-pageID": "Sid-ID för sidan där den senaste kommentaren finns",
"apihelp-commentlist-param-pageID": "Sid-ID för sidan som kommentarslistan hämtas ifrån",
"apihelp-commentlist-param-order": "Definiera om kommentarslista sorteras fallande eller stigande",
"apihelp-commentlist-param-pagerPage": "Kommentarens sidnummer",
"apihelp-commentlist-param-showForm": "Visa kommentarformuläret",
"apihelp-commentsubmit-param-pageID": "Sid-ID för sidan där kommentaren som ska skickas finns",
"apihelp-commentsubmit-param-parentID": "Kommentar-ID för den överliggande kommentaren",
"apihelp-commentsubmit-param-commentText": "Kommentarstext",
"apihelp-commentvote-param-commentID": "Kommentar-ID för kommentar som ska röstas",
"apihelp-commentvote-param-voteValue": "Röstvärde för kommentaren",
"comments-comment": "Kommentar",
"comments-desc": "Lägger till parserkroken <code>&lt;comments&gt;</code> som tillåter kommentarer på sidor",
"comments-db-locked": "<h3>Lägga till kommentarer</h3>Databasen är för tillfället låst för rutinerat underhåll, och kommer att fungera normalt när det är klart. Var god kom tillbaka senare!",
"comments-voted-label": "Röstade",
"comments-loading": "Läser in...",
"comments-auto-refresher-enable": "Aktivera autouppdatering av kommentar",
"comments-auto-refresher-pause": "Pausa autouppdatering av kommentarer",
"comments-reply-to": "Besvara {{GENDER:$2|$1}}",
"comments-cancel-reply": "Avbryt",
"comments-block-warning-anon": "Är du säker på att du vill ignorera alla kommentarer från denna anonyma användare permanent (via dess IP-adress)?",
"comments-block-warning-user": "Är du säker på att du vill ignorera alla kommentarer från användaren $1?",
"comments-delete-warning": "Är du säker på att du vill radera denna kommentar?",
"comments-sort-by-date": "Sortera efter datum",
"comments-sort-by-score": "Sortera efter poäng",
"comments-show-comment-link": "Visa kommentar",
"comments-manage-blocklist-link": "Hantera ignoreringslista",
"comments-ignore-message": "Du ignorerar författaren till denna kommentar",
"comments-you": "Du",
"comments-reply": "Svara",
"comments-login-required": "Du måste vara inloggad för att lägga till kommentarer",
"comments-not-allowed": "Du får inte posta kommentarer.",
"comments-post": "Skicka kommentar",
"comments-submit": "Lägg till din kommentar",
"comments-score-text": "Poäng",
"comments-permalink": "Permanent länk",
"comments-delete-link": "Radera kommentar",
"comments-anon-name": "Anonym användare",
"comments-anon-message": "{{SITENAME}} välkomnar <b>alla kommentarer</b>. Om du inte vill vara anonym kan du <a href=\"$1\">registrera</a> eller <a href=\"$2\">logga in</a>. Det är gratis.",
"comments-links-are-forbidden": "Externa länkar i kommentarer är förbjudna!",
"comments-is-spam": "Texten i kommentaren tolkades som spam.",
"comments-ignore-item": "<a href=\"$1\">$2</a> den $3 <a href=\"$4\">(ta bort blockering)</a>",
"comments-ignore-no-users": "Det finns inga användare som är blockerade för tillfället.",
"comments-ignore-remove-message": "Är du säker på att du vill ta bort blockeringen för användaren <b>$1</b>s kommentarer?",
"comments-ignore-unblock": "Ta bort blockering",
"comments-ignore-cancel": "Avbryt",
"comments-ignore-title": "Ignoreringslista för kommentarer",
"commentignorelist": "Ignoreringslista för kommentarer",
"comments-no-comments-of-day": "Det finns inga kommentarer idag.",
"log-name-comments": "Kommentarlogg",
"log-description-comments": "Detta är en logg för kommentarer.",
"logentry-comments-add": "$1 har postat en ny kommentar på $3",
"logentry-comments-delete": "$1 borttagen kommentar #$4 på $3",
"comments-time-ago": "$1 sedan",
"comments-time-months": "{{PLURAL:$1|en månad|$1 månader}}",
"comments-time-days": "{{PLURAL:$1|en dag|$1 dagar}}",
"comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|en timme|$1 timmar}}",
"comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|en minut|$1 minuter}}",
"comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|en sekund|$1 sekunder}}",
"log-show-hide-comments": "$1 kommentarlogg",
"group-commentadmin": "Kommentaradministratörer",
"group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|kommentaradministratör}}",
"grouppage-commentadmin": "{{ns:project}}:Kommentaradministratörer",
"right-comment": "Skicka kommentarer",
"right-commentadmin": "Administrera kommentarer som användare har skickat",
"right-commentlinks": "Använd externa länkar i kommentarer"
}