Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

47 lines
2.0 KiB

{
"@metadata": {
"authors": [
"Arnaugir",
"Pitort",
"Fitoschido",
"Ssola"
]
},
"comments-comment": "Comentari",
"comments-voted-label": "Votat",
"comments-loading": "Carregant...",
"comments-reply-to": "Respon a",
"comments-cancel-reply": "Cancel·la",
"comments-delete-warning": "Segur que voleu suprimir aquest comentari?",
"comments-sort-by-date": "Ordena per data",
"comments-sort-by-score": "Ordena per puntuació",
"comments-show-comment-link": "Mostra el comentari",
"comments-manage-blocklist-link": "Gestiona la llista d'ignorats",
"comments-ignore-message": "Estàs ignorant l'autor d'aquest comentari",
"comments-you": "Vostè",
"comments-reply": "Resposta",
"comments-login-required": "Has d'estar identificat per afegir comentaris",
"comments-not-allowed": "No teniu permís per enviar comentaris.",
"comments-post": "Publica un comentari",
"comments-submit": "Afegeix el teu comentari",
"comments-score-text": "Puntuació",
"comments-permalink": "enllaç permanent",
"comments-delete-link": "Suprimeix el comentari",
"comments-anon-name": "Usuari anònim",
"comments-ignore-no-users": "No hi ha cap usuari blocat.",
"comments-ignore-unblock": "Desbloca",
"comments-ignore-cancel": "Cancel·la",
"comments-ignore-title": "Llista d'ignorats dels comentaris",
"commentignorelist": "Llista d'ignorats dels comentaris",
"comments-no-comments-of-day": "No hi ha cap comentari del dia.",
"log-name-comments": "Registre de comentaris",
"log-description-comments": "Això és un registre de comentaris.",
"comments-time-ago": "fa $1",
"comments-time-days": "{{PLURAL:$1|un dia|$1 dies}}",
"comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|una hora|$1 hores}}",
"comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|un minut|$1 minuts}}",
"comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|un segon|$1 segons}}",
"log-show-hide-comments": "Registre de comentaris de $1",
"group-commentadmin": "Administradors de comentaris",
"group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|adminsitrador|administradora}} de comentaris"
}