Default Ubuntu .bashrc with force_color_prompt=yes
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Bernhard Linz ba00977578 „README.md“ ändern 1 rok temu
.bashrc „.bashrc“ hinzufügen 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md „README.md“ ändern 1 rok temu

README.md

bashrc

Default Ubuntu .bashrc with force_color_prompt=yes

Used from Ubuntu 18.04. LTS